04/02 

Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo mėn. 21 d., priimti sprendimai: daugiau informacijos čia