03/31 

2020  m. balandžio mėn.  09 d. 10.00 val. Kėdainių krašto kredito unijos patalpose, esančiose Josvainių g. 36, Kėdainiai, šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos, buveinės adresas Josvainių g. 36, Kėdainiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Neįvykus 2020-04-09 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 16 d. 16.00 val. viešbučio-restorano „Grėjaus namas“ didžiojoje konferencijų salėje Didžioji g. 36, 57257 Kėdainiai (privažiavimas per Smilgos g.).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 36, Kėdainiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas Tel. 8 347 50590, el. p. kkku@lku.lt.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia, o prašymą balsavimo biuleteniui čia arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kkku@lku.lt