04/10 

2020 m. balandžio mėn. 9 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, 2020  m. balandžio mėn.  16 d. šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, buveinės adresas Josvainių g. 36, Kėdainiai, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Reaguodami į LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu iki balandžio  27 d., informuojame, kad Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas balandžio 16 d.  gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir prašymą balsavimo biuleteniui galite rasti Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje adresu https://kedainiukrastounija.lku.lt  bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje, www.lku.lt  arba klientų aptarnavimo vietose, adresais: Josvainių g. 36, Kėdainiai; Ruokio g. 5, Akademija ir Laisvės aikštė 6, Krakės. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją.

Išankstinis balsavimas bus vykdomas iki šių metų balandžio 16 d., 16:00 val. (anksčiau skelbtos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo datos).

Numatyti darbotvarkės klausimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 36, Kėdainiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas Tel. 8 347 50590, el. p. kkku@lku.lt.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA