Naujienos

Kėdainių krašto kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024 m. balandžio 11 d. įvykusio Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus :

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

4. Patvirtintas 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2023 metų pelno paskirstymo tvarkos.

5. Patvirtinta kredito unijos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Išrinkti Kėdainių krašto kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

7. Išrinkti Kėdainių krašto kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

8. Suteikti įgaliojimai valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Kėdainių krašto kredito unijos patalpose, adresu: Josvainių g. 5, Kėdainiai.

Kėdainių krašto kredito unijos valdyba

Atgal