Naujienos

Kėdainių krašto kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-04-15 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti 2020 m. valdybos ataskaitą teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti 2020 m. paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

Nutarta: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2020 m. pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: Patvirtinti projektą dėl įgaliojimų suteikimo valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Josvainių g. 36, Kėdainiai.

Kėdainių krašto kredito unijos valdyba

Atgal