Naujienos

Šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas!

2023 m. balandžio mėn. 07 d. 15.00 val. Kėdainių krašto kredito unijos patalpose, esančiose Josvainių g. 5, Kėdainiai, šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos, buveinės adresas Josvainių g. 5, Kėdainiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 5, Kėdainiai.

Prašome Kėdainių krašto kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Kėdainių krašto kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje adresu www.kedainiukrastounija.lku.lt, Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose: Josvainių g. 5, Kėdainiai; Ruokio g. 5, Akademija, Kėdainių r.; Laisvės aikštė 6, Krakės, Kėdainių r.

Balsavimo biuletenį galite rasti čia

Prašymą išduoti balsavimo biuletenį galite rasti čia

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-04-07 15.00 val. į kredito unijos kasas arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] .

Neįvykus 2023-04-07 visuotiniam nariui susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 14 d. 15.00 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą  – administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas, tel. nr. 8 347 50590, el. p. [email protected]

Kėdainių krašto kredito unijos valdyba

Atgal