Naujienos

Šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio mėn. 11 d. 16.00 val. viešbutyje-restorane „Grėjaus namas“ didžiojoje salėje, esančioje Didžioji g. 36, Kėdainiai (privažiavimas per Smilgos g.), šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos, buveinės adresas Josvainių g. 5, Kėdainiai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo)  tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Josvainių g. 5, Kėdainiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą  – administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas, tel. nr. 8 347 50590, el. p. [email protected]

Kėdainių krašto kredito unijos valdyba

Atgal