Kaupiamoji sąskaita

Kaupiamoji sąskaita Jums leis sukaupti įstatinį kapitalą prieš užregistruojant naują įmonę. Sukaupus įstatinį kapitalą ir įregistravus verslą, įmonė galės tapti kredito unijos nare, o kaupiamoji sąskaita – pakeista į atsiskaitomąją sąskaitą, kurią galėsite naudoti kaip įmonės pagrindinę.

Atidaryti kaupiamąją sąskaitą galite steigdami įmonę elektroniniu būdu per VĮ Registrų centro savitarnos sistemą arba atvykus į kredito uniją.

Kodėl verta atsidaryti kaupiamąją sąskaitą kredito unijoje?

LKU patogu

Patogu

Steigiant įmonę elektroniniu būdu per VĮ Registrų centrą, kaupiamąją sąskaitą galite atidaryti nuotoliniu būdu.

LKU taupu

Taupu

Patrauklūs kaupiamosios sąskaitos įkainiai kredito unijoje.

Lankstu

Įsteigę įmonę, kaupiamąją sąskaitą pakeiskite į atsiskaitomąją (pastaba: įmonė turi atitikti kredito unijos narystės kriterijus).

Kurioje kredito unijoje galiu atsidaryti kaupiamąją sąskaitą?

Pageidaujant kredito unijoje atsidaryti kaupiamąją sąskaitą, reikalinga atitikti toliau nurodytus kriterijus:

 • Juridinio asmens buveinė yra registruojama Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijoje.
 • Bent vienas juridinio asmens steigėjas yra kredito unijos narys.
 • Dokumentus, reikalingus kaupiamosios sąskaitos atidarymui, pateikia bet kuris steigėjas / steigėjo įgaliotas asmuo – šie asmenys neprivalo būti kredito unijos nariais.

Kaip atsidaryti kaupiamąją sąskaitą? 

Nuotoliniu būdu per VĮ Registrų centrą

 1. Prisijungę prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos pateikite juridinio asmens steigimui reikalingus duomenis ir dokumentus, juos pasirašykite.
 2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje kaupiamajai sąskaitai atidaryti pasirinkite LKU kredito unijų grupę.
 3. Tai atlikę būsite nukreipti į LKU kaupiamosios sąskaitos prašymo ir „Pažink savo klientą“ anketos pildymo formas, kurioje pasirinkite vieną iš LKU grupės kredito unijų, kurioje pageidaujate atidaryti sąskaitą.
 4. Pasirinkę kredito uniją, pateiktus duomenis ir dokumentus patvirtinkite kvalifikuotu el. parašu (mobiliusis e. parašas arba „Smart-ID“). 
 5. Kredito unija pateiktus duomenis ir dokumentus įvertins bei Jūsų nurodytais kontaktais pateiks kaupiamosios sąskaitos sutartį, kad ją pasirašytumėte mobiliuoju e. parašu arba „Smart-ID“ (pastaba: sutartis pateikiama įvertinus steigiamo juridinio asmens atitikimą narystės kriterijams ir patikrinus bent vieno iš steigėjų narystės pasirinktoje kredito unijoje faktą).
 6. Pasirašius sutartį, kaupiamoji sąskaita, į kurią reikalinga pervesti įstatinį kapitalą, bus atidaryta (pastaba: įstatinio kapitalo sukaupimui skiriama 30 kalendorinių dienų).
 7. Įstatinį kapitalą perveskite per e. bankininkystę iš savo ar kitų asmenų sąskaitos, per bet kurį kitą banką arba kredito unijoje įmokėkite grynaisiais pinigais.
 8. Pervedant lėšas iš kito banko, už lėšų įskaitymą gali būti taikomas pervestų lėšų administravimo mokestis. Atkreipkite dėmesį, kad norint suformuoti įstatinį kapitalą, pervedama lėšų suma turėtų būti atitinkamai didesnė.   
 9. Sąskaitoje sėkmingai sukaupus įstatinį kapitalą, sistema automatiškai apie tai informuos VĮ Registrų centrą. 
 10. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje užbaikite įmonės steigimo procesą. 

Atvykus į kredito uniją

 1. Atvykite į pasirinktą LKU grupės kredito uniją.
 2. Pateikite kaupiamosios sąskaitos atidarymui reikalingus dokumentus.
 3. Užpildykite ir pasirašykite kredito unijos pateiktą kaupiamosios sąskaitos prašymą ir „Pažink savo klientą“ anketą.
 4. Pasirašykite kredito unijos pateiktą kaupiamosios sąskaitos sutartį (pastaba: sutartis pateikiama įvertinus steigiamo juridinio asmens atitikimą narystės kriterijams ir patikrinus bent vieno iš steigėjų narystės pasirinktoje kredito unijoje faktą).
 5. Pasirašius sutartį, bus atidaryta kaupiamoji sąskaita, į kurią reikalinga pervesti įstatinį kapitalą (pastaba: įstatinio kapitalo sukaupimui skiriama 30 kalendorinių dienų).
 6. Įstatinį kapitalą perveskite per e. bankininkystę iš savo ar kitų asmenų sąskaitos, per bet kurį kitą banką arba įmokėkite grynaisiais pinigais kredito unijoje.
 7. Pervedant lėšas iš kito banko, už lėšų įskaitymą gali būti taikomas pervestų lėšų administravimo mokestis. Atkreipkite dėmesį, kad norint suformuoti įstatinį kapitalą, pervedama lėšų suma turėtų būti atitinkamai didesnė.   
 8. Sąskaitoje sėkmingai sukaupus įstatinį kapitalą, kredito unija pateiks įstatinio kapitalo suformavimą patvirtinančią pažymą, su kuria galėsite užbaigti įmonės steigimo procesą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos apie įmonės steigimą galite sužinoti: 

Kaupiamoji sąskaita yra skirta steigiamų juridinių asmenų įstatinio kapitalo įmokoms kaupti. 

Kaupiamąją sąskaita gali atidaryti steigėjas, steigimo sutartyje arba įgaliojime nurodytas įgaliotas asmuo, jei įmonę steigia keli steigėjai, arba atvykę kartu visi steigėjai, jei įgaliotas asmuo nenurodytas. 

Kaupiamąją sąskaitą kredito unijoje gali atsidaryti Lietuvos Respublikoje registruojami ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kaupiamajai sąskaita atidaryti reikalingi dokumentai:

 • steigėjo (steigėjų) pasirašytas steigimo aktas (jei juridinį asmenį steigia vienas asmuo) arba steigimo sutartis (jei juridinį asmenį steigia kelis asmenys);
 • steigėjo (steigėjų) tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • įgaliojimas atidaryti kaupiamąją sąskaitą steigiamam juridiniam asmeniui (jeigu tai nenumatyta steigimo sutartyje ar steigimo akte);
 • įgalioto asmens atidaryti kaupiamąją sąskaitą tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Kredito unijoje pildomas prašymas atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir „Pažink savo klientą“ anketa.